User-generated content ("UGC") Regulamin

Składając swoją zgodę na korzystanie ("UGC") z Treści generowanych przez użytkowników (z ang. user-generated content – UGC) czyli treści takie jak wpisy, zdjęcia czy filmy publikowane przez odbiorców poprzez Naszyjnikimie.pl, zgadzasz się na następujące warunki:

Użytkownik udziela stronie Naszyjnikimie.pl oraz powiązanym z nią z nią stronom firmowym (łącznie "Strony Naszyjnikimie") niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej, pełnej zgody do wykorzystania i rozpowszechniania UGC, który został umyślnie zatwierdzony przez Ciebie do użytkowania przez Naszyjnikimie.pl, a także pojawienie się w niej (jeśli w ogóle) informacjami osobistymi, które udostępniasz na lub w związku z nimi (łącznie "Approved UGC"). Zatwierdzona UGC lub jakakolwiek jego część będzie wykorzystana i rozpowszechniana na dowolnym z kanałów mediów internetowych Naszyjnikimie.pl (w tym, lecz nie ograniczając się do: Strona WWW, telefon, YouTube, itp ..) oraz strony Naszyjnikimie.pl: reklamy kanałów (w tym, lecz nie ograniczając się do: Facebook, Instagram, Google, Pinterest, biuletyny, materiały poligraficzne, czasopisma itp ..). Zatwierdzone UGC lub wszystkie jego części, mogą być wykorzystane wielokrotne, na całym świecie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do udziału w przychodach, ze strony internetowej Naszyjnikimie.pl, która może, ale nie musi zarabiać na generowaniu lub korzystaniu z zatwierdzonego UGC. Strony Naszyjnikimie mają prawo do edytowania w dowolny sposób i prawo, aby zwiększyć, zmniejszyć i modyfikować całkowity rozmiar plików zatwierdzonego UGC. Użytkownik niniejszym zrzeka się prawa do kontroli lub zatwierdzenia UGC do używane i rozpowszechniane przez strony Naszyjnikimie.pl

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że zatwierdzony UGC to jeggo oryginalne dzieło, do którego zostały zabezpieczone wszelkie prawa, komunikaty i uprawnienia niezbędne do stosowania i dystrybucji zatwierdzonego UGC przez witrynę Naszyjnikimi.pl. Zgadzasz sięi oświadcza, że albo zatwierdzasz korzystanie z własnych treści generowane przez użytkowników, albo, że zatwierdzasz wykorzystanie treści generowane przez użytkowników wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i zgodami przez rodzica / opiekun użytkownika, stosownie do przypadku. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za materiał, który zatwierdzasz. Nie zgadzasz się na zatwierdzenie użycia w celach oszczerczych, obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, groźby lub nielegalnych materiałów.

Nigdy nie należy pozwolić by kopię któregokolwiek z zatwierdzonego UGCs na stronie Naszyjnik.pl służyła jako jedyna kopia takich materiałów. Należy utrzymywać własne kopie wszystkich materiałów, tak, że w przypadku utraty danych wpływających do stron internetowych Naszyjnikimie.pl nie będzie tracić zatwierdzonego UGC. Nie powinny także zawierać żadnych materiałów poufnych w ramach.

UGC Z NIELETNIM Przekazując zgodę na korzystanie z Treści generowanych przez użytkownika, oświadczasz, że jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym małoletnich dzieci, które pojawiają się na obrazie/ zdjęciu, w poście, na Instagramie. W ten sposób dajemy MyNameNec Necklace (NaszyjnikImiem) wieczystą, bezpłatną, w pełni opłaconą licencję na korzystanie z obrazu, postu na Instagramie, historii na Instagramie, która obejmuje osoby niepełnoletnie na kanałach społecznościowych i promocyjnych MyNameNecklace stronie internetowej lub dowolnej innej marce i stronie internetowej firmy. W tym wszelkie przyszłe materiały marketingowe.


Zrzecznie się prawa do roszczeń / odszkodowań

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strona internetowa Naszyjnikimie.pl (Naszyjnikimie) będzie polegać na powyższych warunkach, i zrzekają się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń jakiegokolwiek rodzaju stosunku do wszystkich osób związanych z wykonywaniem praw i uprawnień przyznanych na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać strony internetowe Naszyjnikimie.pl od wszelkich roszczeń wynikających z ich stosowania i dystrybucji zatwierdzonego UGC.


Wszelkie Prawa zastrzeżone

Strona Naszyjnikimie.pl zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji, które Naszyjnikimie.pl uważa za niezbędne do przestrzegania prawa, rozporządzeń rządowych i ustaw, a także prawo odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji tych materiałów, w całości lub w części.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym czasie, a użytkownik zgadza się przestrzegać najnowszej wersji niniejszych Warunków korzystania z umowy za każdym razem przegląda treści dostępne na naszyjnikimie.pl.
Nie należy przesłać nam swojej zgodę na korzystanie z UGC, jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami.
Copyright © 2007-2020 Naszyjnikimie.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone.