Regulamin Naszyjnikimie

Kupując od Naszyjnikimie.pl zgadzasz się z następującymi zasadami i warunkami. Proszę przeczytaj uważnie.

Polityka prywatności

Poszanowanie prywatności użytkowników naszej strony ma dla nas ogromne znaczenie. Wszelkie informacje, które zostają przesłane na naszą stronę, bądź zebrane przez “cookie” w czasie Państwa wizyty, są wyłącznie wykorzystywane przez Naszyjnikimie.pl w celu ewidencji Państwa zakupów jak i również w celach promocyjnych. Nie prowadzimy sprzedaży, transferu i handlu informacjami z osobami trzecimi.

Podczas rejestracji na naszej stronie zostaniecie poproszeni o dostarczenie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu kontaktowego. Naszyjnikimie.pl będzie chronić Twoje dane osobowe. W żadnych okolicznościach nie ujawnimy, ani nie udostępnimy danych osobowych nieautoryzowanym osobom trzecim. "Cookies" pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik strony jest zainteresowany. Cooki "pamięta” kim jesteś, eliminując w ten sposób potrzebę ponownej rejestracji przy każdej Twojej wizycie na naszej stronie.

Użycie plików Cookies

Naszyjnikimie.pl umieszcza małe pliki danych, znane jako "cookies", na komputerach klientów i urządzeniach mobilnych. Jest to standardowa praktyka wszystkich firm internetowych.

Cookies są integralną częścią Naszyjnikimie mając na celu dostarczenia jak najlepszej jakości zakupów online dla wszystkich klientów. Przy włączonej opcji "cookies" Naszyjnikimie może określić zakupy oraz przeglądane produkty wszystkich klientów.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, ale zazwyczaj istnieje możliwość ich całkowitego zablokowania lub akceptowania tylko wybranych plików cookies. Cookie Policy.

Przesyłki, cła i podatki

Wszystkie przedmioty zakupione na Naszyjnikimie.pl są wysłane zgodnie z umową przesyłki. Oznacza to, że ryzyko utraty i roszczenia dla takich przedmiotów przechodzi na kupującego po naszym dostarczeniu towaru przewoźnikowi.

Korzystanie z serwisu Naszyjnik jest przeznaczony tylko dla osób i podmiotów, mających zdolność do czynności prawnych, w tym zawierania umów w celu zakupu przedmiotów do użytku osobistego lub jako prezent.

Naszyjnikimię oferuje przesyłki prawie na cały świat. Odbiorca, który określił adres dostawy, będzie importerem zakupionego produktu i z obowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów kraju przeznaczenia.

Zakupione towary mogą podlegać cłom, podatkom importowym, oraz opłatom pobieranych przez państwo docelowe.

Zarówno podatek importowy jak i opłata celna są wyłączną odpowiedzialnością kupującego. Prosimy upewnić się, że towary zamówione przez Państwa nie zostaną zatrzymane przy wjeździe do Państwa kraju, a obowiązujące przepisy celne są dla Państwa akceptowalne.

Naszyjnikimie.pl nie ma żadnej kontroli nad tymi opłatatami i nie jest w stanie przewidzieć, czy dana przesyłka zostanie zatrzymana w Urzędzie Celnym. Obowiązkiem odbiorcy jest skontaktowanie się z lokalnym Urzędem Celnym, aby uzyskać więcej informacji. Gdy wymagane są procedury odprawy celnej, może to spowodować opóźnienia w dostawie, niezależne od Naszyjnikimie.

Polityka prywatności i ograniczenie odpowiedzialności

Naszyjnikimie.pl dokłada wszelkich starań, aby kolory, projekty i styl produktów, które znajdują się na stronie internetowej odzwierciedlały jak najlepiej rzeczywisty obraz sprzedawanego towaru. Jednak Naszyjnikimie.pl zastrzega sobie, że opisy produktów, zdjęcia lub inne treści ze strony Naszyjnikimie.pl mogą być niedokładne, niekompletne, nieaktualne lub mogą zawierać błędy. Mogą wystąpić również graficzne, cyfrowe lub fotograficzne różnice spowodowane przyczynami technicznymi. Rzeczywiste kolory oraz obraz produktu, które można zobaczyć na stronie Naszyjnikimie.pl zależą od monitora i innych czynników technicznych. Jeśli produkt oferowany przez Naszyjnikimie.pl nie jest taki jak opisano, jedynym rozwiązaniem jest, aby zwrócić go w nieużywanym stanie.

Wszystkie wadliwe produkty ze strony Naszyjnikimie.pl objęte są gwarancją i można je wymienić lub zwrócić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie Naszyjnikimie zrzeka się udzielenia gwarancji lub rekojmi, wyraźnych lub domniemanych jakiegokolwiek rodzaju, w odniesieniu do produktów sprzedawanych na stronie Naszyjnikimie.pl. Zgadzasz się, że jedynym i wyłącznym zobowiązaniem Naszyjnikimieimie.pl jest cena zamawianego produktu. W żadnym wypadku Naszyjnikimie.pl jej dyrektorzy, pracownicy lub przedstawiciele nie będą odpowiedzialni za szczególne, pośrednie odszkodowania za straty moralne związane ze sprzedawanymi produktami.
Naszyjnikimie zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamykania kont, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówienia według własnego uznania.

Użycie Twoich danych osobowych w celach marketingowych

Logując się na ten newsletter, zgadzasz się na otrzymywanie ofert specjalnych oraz informacji o promocjach Naszyjnikimie Można zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w dowolnym momencie, klikając na odnośnik zawarty w wiadomości e-mail. Nie wynajmujemy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych o naszych klientach osobom trzecim lub firmom w celach marketingowych bez Twojej zgody.

Kontakt

Jeśli klienci mają jakieś uwagi, pytania lub wątpliwości związanych z polityką lub innymi kwestiami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z obsługą klienta Naszyjnikimie.pl.
Copyright © 2007-2021 Naszyjnikimie.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone.